B2B Strategický Marketing HROU

Zdokonalte své strategické dovednosti v B2B marketingu

Marketing & Sales

Seznam termínů

Rozsah: 2 dny (vždy 9.00 - 17.00)

Kurz rozvíjí praktické dovednosti účastníků v řízení B2B společnosti jako celku formou strategické hry. Je vhodný pro přípravu manažerů a manažerských talentů na výkon vrcholových řídích funkcí. Může být také velmi užitečný pro rozvoj strategických dovedností středního a vyššího managementu včetně chápání role a významu jednotlivých podnikových funkcí v kontextu celé firmy a rozhodování jejího vedení.

Jde o program zaměřený na rozvoj dovedností a částečně zkušeností. Jádro kurzu tvoří strategická hra Markstrat od firmy StratX, světové špičky v oblasti počítačových marketingových simulací. Účastníci, rozdělení do tří až čtyřčlenných týmů, plní v jednotlivých kolech hry strategické úkoly a rozvíjejí svěřenou firmu v několikaletém horizontu. Hra je velmi reálnou simulací řízení firmy na B2B trhu. Týmy jsou tak postaveny před zásadní rozhodnutí jako jsou volba nejvhodnější strategie, její následná implementace, reakce na tahy konkurence, vývoj nových produktů a jejich umísťování na trh včetně nastavení cen, optimálních technických parametrů a prodejních kanálů.

Kurz je veden zkušeným lektorem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v B2B odvětví a pedagogickými dovednostmi.

Vlastní hra a její manuál jsou v angličtině. Vše ostatní v kurzu je v češtině. Účastníci pracují se simulací pohodlně na svých vlastních/firemních počítačích. Není třeba nic instalovat, hra běží na internetu.


Co mi kurz přinese?

Účastníci rozvinou v kurzu jak své odborné, tak osobnostní praktické dovednosti:

 • Práci s marketingovými studiemi, pochopení potřeb a požadavků zákazníků a jejich transformace do vlastností produktu
 • Formulování a korigování nejvhodnější strategie s ohledem na cíle společnosti a situaci na trhu.
 • Propojení prvků marketingového mixu – produktové strategie, prodejních kanálů a komunikační strategie
 • Rychlou orientaci ve velmi složitém prostředí a schopnost oddělovat klíčové informace od těch ostatních
 • Schopnost přijímat zásadní rozhodnutí a hledat kompromisy pro dosažení optimálních výsledků
 • Odolnost a vytrvalost pod časovým tlakem a za nepříznivé situaceKomu je kurz určený?

Střednímu a vyššímu managementu zejména B2B firem, manažerům produktu, značky nebo segmentu a obchodním ředitelům.


Program kurzu

Účastníci vytvoří na začátku kurzu tří až čtyřčlenné týmy. V těchto týmech pak plní v jednotlivých kolech hry strategické úkoly a rozvíjejí svěřenou firmu v několikaletém horizontu.

Kurz je koncipován jako velmi intenzivní dvoudenní „TOP GUN“ výcvik. Jednotlivá kola simulace (hry) se pravidelně střídají s vyhodnoceními výsledků, analýzami a interaktivními mini-semináři zaměřenými na rozšíření obzorů v oblasti B2B strategického marketingu.


První den dopoledne

 • Představení a úvod do Markstratu
 • 1. kolo simulace (hry)
 • Rozšíření obzorů: Rozdíl mezi B2B a B2C aneb kdo je zákazník?

První den odpoledne

 • Výzkum a vývoj, využití perceptivních marketingových nástrojů
 • 2. a 3. kolo simulace (hry)
 • Rozšíření obzorů: Budování marketingově řízené firmy

Druhý den dopoledne

 • Rozšíření obzorů: Praktická aplikace BCG a GE matic při řízení portfolia produktů
 • 4. a 5. kolo simulace (hry)
 • Rozšíření obzorů: Specifika B2B trhů

Druhý den odpoledne

 • 6. kolo simulace (hry)
 • Rozšíření obzorů: Budování globální distribuční sítě v B2B
 • Reflexe, zpětná vazba a uzavření

Datum kurzu bude zveřejněno v 1. čtvrtletí 2020.


Lektoři kurzu

Ing. Libor Mertl

Libor Mertl byl jedním ze zakladatelů firmy ComAp v roce 1991. Zastával zde funkce výkonného ředitele, později generálního ředitele a byl odpovědný za firemní a produktovou strategii. V posledních letech se podílel na vytvoření správní rady firmy a v roce 2016 přešel do funkce nevýkonného ředitele a člena správní rady ComApu.Garant kurzu

Mgr. Marek Novinský

E-mail: marek.novinsky@vse.cz
Linked-in: https://cz.linkedin.com/in/mareknovinsky


Co je v ceně?

Licence simulace Markstrat, uživatelský manuál k simulaci, podklady k mini-seminářům, certifikát o absolvování školení a společný oběd.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Marketing & Sales

Mezinárodní obchodní komunikace (v angličtině)

Marketing & Sales


04. 12. 2019 - 07. 12. 2019
VŠE

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.