Marketingová komunikace v místě prodeje

In-store marketingová komunikace pro pokročilé

Marketing & Sales

Seznam termínů

Rozsah: 1 den (celodenní program od 9.00 do 17.00)

V kontextu rostoucí konkurence, všeobecné saturace trhu, rychlého rozvoje e-commerce a měnícího se nákupního chování zůstává fyzické místo prodeje nebo poskytování služeb klíčovým bodem kontaktu se zákazníkem. V této souvislosti je kladen stále větší důraz na účinnost POP komunikace a hledání inovativních přístupů využitelných k ovlivnění nákupního procesu. Program kurzu organizovaného neziskovou oborovou asociací POPAI Central Europe a Katedrou marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE nabídne specifické pohledy na tvorbu a exekuci in-store marketingových komunikačních nástrojů především v oblasti rychloobrátkového sortimentu (FMCG). Bude se zabývat východisky shopper marketingu pro tvorbu účinných in-store komunikačních aktivit, cestou k nákupu, rolí značky v místě prodeje, multisensorickou komunikací a principy funkční tvorby a exekuce POP médií na prodejních plochách. Představí rovněž inovace a trendy v této oblasti a praktické přístupy marketingového výzkumu zaměřeného na optimalizaci účinnosti a efektivity POP komunikačních projektů.

Program kurzu klade důraz na inovativní přístupy i praktické dovednosti předávané zkušenými odborníky ve svých oborech. Součástí programu jsou případové studie a praktická cvičení.


Co mi kurz přinese?

 1. Nové a pokročilé znalosti a informace z oboru marketingové komunikace v místě prodeje.
 2. Komentáře a doporučení v rámci praktických cvičení.
 3. Certifikát o absolvování kurzu od POPAI a VŠE.
 4. Networking mezi účastníky.

Komu je kurz určený?

Kurz je určen pro profesionály z řad maloobchodníků, zadavatelů reklamy, výrobců a dodavatelů in-store komunikačních prostředků a reklamních agentur.


Program kurzu


Strategie a plánování

Path to purchase a komplex POP komunikačních aktivit

Co (jaké komunikační nástroje), v které části nákupního procesu (touch points) a jak (výběr nástrojů pro konkrétní cíle) můžeme využít k ovlivnění nákupního rozhodnutí po cestě k nákupu? Jak při tom můžeme využít znalost nákupních misí a segmentace v on-trade a off-trade kanálech?

Přednášejí:

 • Ing. Jan Šolta, Národní manažer Trade marketingu, Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Ing. Martin Troup, Shopper marketing manažer, Plzeňský Prazdroj, a.s.

                                                                                                     

Category management a Shopper insight jako základ tvorby a exekuce POP komunikace

Jak pochopit, vytvořit, implementovat a komunikovat rozhodovací strom v produktové kategorii? Případová studie úspěšné implementace v prodejnách moderního trhu založená na posunu od produktových atributů ke spotřebním příležitostem.

Přednášejí:

 • Ing. Martin Láska, InStore a Shopper insight director, 4P&P
 • Ing. David Wurst, Category Specialist Confectionery, Nestlé Česko s.r.o. 


Exekuce a implementace

Nové principy účinné tvorby a exekuce POP komunikace

Pokročilé atributy optimalizace účinnosti in-store komunikačních médií v prodejnách. Aplikovaná psychologie a neuro přístupy pro zvýšení efektivity POP komunikace.

Přednáší:

 • Ing. Andrea Vozníková, Consumer Market Insight Development Manager CEE, Unilever ČR

 

Multisensorická POP komunikace

Modely posuzování nákupního chování a možnosti jeho ovlivňování aplikací olfaktorické a akustické in-store komunikace. Výběr hudby a vůně pro konkrétní značku a provozovnu ve spolupráci s účastníky (zadání na základě reálných případových studií).

Přednáší:

 • Aleš Štibinger, DiS, Managing director GAIA Group

 

Brand v POP komunikaci

Jak využít sílu značky v komunikaci v místě prodeje a jak ji tam budovat? Příklady přístupů a POP aplikací a kampaní zaměřených na budování značky nebo podporu prodeje.

Přednášejí:

 • Dr. Daniel Jesenský, Vice-prezident POPAI CE, Managing Partner ve společnosti DAGO
 • Ing. Bc., Helena Petrová, Sales Development
and Customer Category Manager, Mondelez


Optimalizace a inovace

Psycho-behaviorální příležitosti pro optimalizaci in-store komunikačních aktivit 

Často se v praxi zabýváme barvami, velikostí nebo moderním pojetím POP médií. Přitom jenom zřídka dojde na otázku, zda a jak tomu všemu porozumí zákazníci. Přineseme praktické ukázky toho, že všichni nosíme v hlavě ten samý chytrý, ale i velice omezený nástroj. A jelikož nejde jen tak modernizovat, je třeba se mu přizpůsobit. Příspěvek odpoví na otázku, jak nám může pomoci pochopení specifických principů vnímání, motivace, paměti a dynamiky jazyka pro vyšší účinnost komunikačních aktivit v místě prodeje.

Přednáší:

 • Mgr. Peter Lelovič, nezávislý konzultant

 

Moderní výzkumné nástroje optimalizace účinnosti POP kampaní

Ways to optimize POP designs before the launch. How to make sure that shopper insights are embedded into the POP design? Using an online tool, science and marketing expertise from a third party to validate the potential success of a POP solution before it goes live. PREZENTACE V ANGLICKÉM JAZYCE BEZ PŘEKLADU.

Přednáší:

 • Ing. Svetlana Bryliakova, Manager Shopper Insights CE & WTR, Mondelez Europe Services GmbH

 

Inovace a trendy v retailu

Retail začíná být konečně po právu chápán jako důležitá součást komunikačního mixu. Nemluvíme již o pouhém „distribučním kanálu“, který primárně naplňuje definované potřeby zákazníků, ale uvědomujeme si sílu retailu z pohledu schopnosti dlouhodobě ovlivňovat nákupní rozhodování a jeho zásadní vliv na budování vztahu a image. RETAIL už neprodává pouze produkty nebo služby, ale v dnešní primárně cenově orientované době hlavně jediný unikátní diferenciátor zákaznického vnímání, značky. 

Přednáší:

 • Mgr. Petr Šimek, Garant Klubu zadavatelů POPAI CE, Managing Director ve společnosti WELLEN

 

Datum kurzu bude zveřejněno v 1. čtvrtletí 2020.


Lektoři kurzu

Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA

Daniel aktivně působí již od roku 1993 v oblasti marketingu, POP a In store marketingové komunikace. Krom stávající pozice Managing partner ve společnosti DAGO (poskytovatel in-store marketingových řešení), je vice-prezidentem asociace POPAI Central Europe, členem hlavního výboru Ćeské marketingové společnosti a členem výkonné rady Marketingového institutu.

Ing. Martin Láska

Martin se už více než 15 let pohybuje v oblasti maloobchodního výzkumu. Během této doby získal bohaté zkušenosti v oborech category managementu, merchandisingu, shopper marketingu a maloobchodního auditu. Byl zodpovědný za vytváření a realizace strategií vedoucích k rozvoji a rozšiřování klíčových obchodních aktivit.

Mgr. Petr Šimek

Petr dlouhodobě podporuje odvětví retail, jakožto důležité medium v rámci komunikačního mixu. Současně se snaží vysvětlovat jeho komplexnost a nacházet spojitost mezi jeho jednotlivými složkami. Je spoluzakladatelem agentury Wellen, kterou zároveň vede. Aktuálně Wellen působí nejen v CME regionu, ale také v Severní Americe.

Ing. Jan Šolta

Komerční oddělení FMCG se stala Honzovou profesní doménou, ve kterých za posledních 14 let získal bohaté zkušenosti a to na úrovni brand marketingu (vedl značky Studentská pečeť, Orion, Pilsner Urquell), trade a shopper marketingu a obchodu, kde si prošel cestu od obchodního zástupce po manažera klíčových zákazníků.

Ing. Martin Troup

Martin má 11 let manažerských zkušeností se zaměřením na spotřebitelský a shopper marketing v různých pozicích u nápojářských firem. V posledních 2 letech vede tým s odpovědností za retail marketing těch nejlepších pivních značek. Jako Shopper marketing manager se v roce 2015 stal také členem Off-trade leadership týmu.

Ing. Svetlana Bryliakova

Svetlana pracuje ve společnosti Mondelez International, kde v současné době vede Shopper Insights program v řadě zemí ve střední Evropě a zároveň je zodpovědná za globální duty free kanál. Hlavní rolí Svetlany je implementace znalostí nákupního chování napříč teamy společnosti a zároveň jejich interpretace pro obchodní a strategická rozhodnutí Mondelez ve zmíněných trzích. V průběhu posledních několika let Svetlana režírovala četné kvalitativní a kvantitativní shopper studie s pomocí inovativních metod a technik.

Ing. David Wurst

David má ve společnosti Nestlé na starosti hledání růstových příležitostí a rozvoj kategorie cukrovinek na zákaznících moderního trhu v ČR a na Slovensku. V současné době se s týmem zabývá optimalizací kategorie cukrovinek díky nové segmentaci založené na nákupních misích a spotřebních příležitostech. Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Aleš Štibinger, DiS

Oboru in store komunikace se Aleš věnuje aktivně více než 12 let v rámci realizace obchodních interierů. Přes 5 let působil v nadnárodní společnosti Mood Media jako ředitel pro Čechy a Slovensko a v roce 2012 založil marketingovou agenturu GAIA Group, která se specializuje na komunikaci v místě prodeje s využitím smyslového marketingu (hudba, vůně, dynamický vizuál) a digitálních technologií. Podílí se na realizaci komplexních projektů i jednotlivých kampaní.

Ing. Andrea Vozníková

Andrea se pohybuje 14 let ve výzkumu trhu, z toho deset let ve výzkumných agenturách (Synovate, Ipsos, TNS). Marketingový výzkum se učila pěkně od píky: začínala při zpracování dat, pak si vyzkoušela vedení tazatelské sítě a rekrutace, a posledních 12 let je výzkumník-konzultant. Ve své kariéře zkoumala leccos od bankovnictví, přes IT až po lékařské přípravky. Nejvíce se věnovala rychloobrátkovému spotřebnímu zboží a rychlému občerstvení. Pracovala pro značky Coca-cola, Kofola, Mattoni, Staropramen, Budvar, Danone, Imperial Tobacco a nyní Unilever, McDonald's, KFC a Burger King.

Ing. Bc. Helena Petrová

Helena se zabývá marketingem v místě prodeje již od roku 2001, kdy získala grant na University of Wisconsin-Whitewater USA na studium reklamy a in-store komunikace. V současnosti je zodpovědná ve společnosti Mondeléz International za tým , který pracuje na in-store komunikaci a implementaci in-store strategií v České a Slovenské republice. V jejím okruhu zájmu je výzkum, syntéza poznatků a následné uplatnění znalostí z nákupního chování, psychologie nákupu, trendů a inovací z oblasti efektivní komunikace směrem k nakupujícímu s cílem maximální konverze.

Mgr. Peter Lelovič

Peter vystudoval žurnalistiku se zaměřením na reklamu a psychologii komunikací. Je absolventem řady zahraničních stáží a studijních pobytů (International Business Presentations, Frost&Sullivan, Londýn 1993, Niche Marketing, Frost&Sullivan, Londýn 1994, Advertising at Mars Paríž 1996.) Dlouhodobě se specializuje na psychologií masové komunikace. V této oblasti pracuje od roku 1990.


Garant kurzu


Co je v ceně?

certifikát o absolvování kurzu od POPAI a VŠE, studijní materiály, oběd a občerstvení

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Marketing & Sales

Základy in-store marketingové komunikace

Marketing & Sales


21. 09. 2020 - 21. 09. 2020
Slovanský dům, IPSOS

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.