Mezera krytí a její praktické aplikace

Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jak může pomoci odvrátit šikanozní insolvenční návrh?

Management & Leadership

Seznam termínů

Rozsah: 3 hodiny

Mezera krytí představuje nový ekonomický prvek po posouzení platební neschopnosti podniku, který byl v polovině roku 2017 implementován do insolvenčního zákona. Její využití v praxi však může být mnohem širší, a to především pro posouzení, od jakého okamžiku se podnik nacházel ve stavu faktického úpadku, či pro strategické rozhodování managementu. Statutární orgány a manažeři by při svém rozhodování měli brát v úvahu, zda jejich rozhodnutí nezpůsobí systémovou platební neschopnost, a tedy mezeru krytí.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Podstata mezery krytí
  • Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity – hlavní nástroje mezery krytí
  • Využití mezery krytí při řízení podnikuCo mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte pracovat s mezerou krytí, sestavit výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity. Na praktických ukázkách uvidíte vybrané aplikace mezery krytí a dozvíte se o dalších možnostech jejího využití, zejména ve vztahu k odpovědnosti statutárních orgánů a manažerů. Účastníci obdrží v rámci kurzu publikaci Mezera krytí v příkladech a související otázky autorského kolektivu Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE v Praze.


Komu je kurz určený?

Kurz je určený především finanční manažery a finanční analytiky podniků, bank a poradenských firem, kteří se zabývají finančním řízením podniku a hodnocením finanční situace podniku. Dále pak pro insolvenční správce a insolvenční soudce, kteří posuzují platební neschopnost a okamžik vzniku faktického úpadku.


Program kurzu

  1. Ekonomická podstata platební neschopnosti a mezery krytí
  2. Zjišťování mezery krytí – postup a praktické aplikace
  3. Uzavření mezery krytí – postup a praktické aplikace
  4. Další využití mezery krytí

Lektoři kurzu

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako předseda zkušební komise pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců, člen legislativní rady vlády a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Ing. Michal Kuděj působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.


Garant kurzu

Prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

E-mail: lubos.smrcka@vse.cz
Linked-in:


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu, skripta Mezera krytí v příkladech (případové studie).

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Management & Leadership

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.