Mezinárodní obchodní komunikace (v angličtině)

Zlepšete mezikulturní povědomí a znalosti, stejně jako schopnost přizpůsobit své komunikační chování a vhodně reagovat na kulturní rozdíly. V případě potřeby proběhne kurz ONLINE.

Marketing & Sales

Seznam termínů

Rozsah: 4 dny po 8 hodinách.

Tento kurz zkoumá vztah mezi komunikací a kulturou a také způsoby, jakými rozličné kulturní perspektivy ovlivňují jednotlivce, skupiny a organizace. Cílem kurzu je zlepšit mezikulturní povědomí a znalosti, stejně jako schopnost přizpůsobit své komunikační chování a vhodně reagovat na kulturní rozdíly. Lekce se skládají z diskuzí, případových analýz, prezentací a výuky založené na zkušenostech. Tento interaktivní kurz pomáhá účastníkům efektivněji prezentovat svá sdělení a lépe se připravit na převzetí vůdčí role v různorodém, globálním kontextu.Co mi kurz přinese?

 • Pochopení základních koncepcí souvisejících s efektivní obchodní komunikací (písemnou a ústní); 
 • Pochopení problémů v komunikaci z kulturního hlediska; 
 • Rozvoj schopností potřebných k individuální a týmové práci v mezinárodním měřítku jako součást komunikačního procesu;
 • Nové schopnosti týkající se různých přístupů, metody a účinné nástroje používané v mezikulturní komunikaci / managementu a vyjednávání; 
 • Schopnost analyzovat skutečné situace, ve kterých je nedostatečná kulturní kompetence na překážku účinné obchodní a manažerské praxi.

Komu je kurz určený?

Osoby, které musí komunikovat (ústně a písemně) za použití různých komunikačních prostředků s lidmi jiné kultury. Profesionálové a odborníci z oblasti managementu, kteří pravidelně spolupracují s osobami cizí národnosti. Toto školení má význam zejména pro zaměstnance, kteří spolupracují s virtuálními týmy nebo kteří jsou povoláváni, aby se podíleli na práci mezinárodních týmů na vlastním pracovišti nebo v zahraničí.


Program kurzu

 • Kurz je zaměřen na zásadní problémy týkající se mezikulturní obchodní komunikace: Pozornost je věnována následujícím tématům:
 • Role mezikulturního managementu v mezinárodním obchodu
 • Komunikace, kultura a kulturní rozdíly
 • Kulturní vzorce a komunikace: základy
 • Kulturní vzorce a komunikace: taxonomie
 • Verbální komunikace.
 • Neverbální komunikace (řeč těla)
 • Neverbální komunikace (písemná)
 • Použití kódového jazyka v mezinárodní obchodní komunikaci
 • Mezinárodní komunikace a mezikulturní kompetence
 • Situační analýzy
 • Vyjednávací schopnosti při jednání s virtuálními týmy

Lektoři kurzu


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, oběd a občerstvení

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Marketing & Sales

Vyjednávání s Martinem Konečným

Marketing & Sales


03. 05. 2023 - 04. 05. 2023
Pracovna, Vlkova 36 (https://www.pracovna.cz/)

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.