Řízení podniku v krizi (ekonomické aspekty podniku v úpadku)

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat a jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě?

Management & Leadership

Seznam termínů

Rozsah: 1 den, 9.00 - 15.00

Krize podniku je nedílnou součástí životního cyklu podniku. Sanace podniku může proběhnout buď neformálním způsobem mimo insolvenční řízení (preventivní restrukturalizace) nebo formálním způsobem, tedy reorganizací nebo sanačním konkurzem v souladu s insolvenčním zákonem. Řízení podniku v krizi na rozdíl od běžného chodu podniku má řadu specifik díky tomu, že další existence podniku je vážně ohrožena. V této situaci vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby se snaží posoudit a nalézt odpovědi na otázky: jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat, jakými způsoby lze řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze toto řešení krize podniku financovat? Jaká je ekonomická podstata insolvenčního řízení, jaké jsou jeho daňové důsledky, jak se liší jednotlivé způsoby řešení úpadku? Jak je možné se vyznat v motivacích jednotlivých účastníků insolvenčního řízení? Kurz dále bude obohacen o rozsáhlé případové studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomice krize.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

 • Řízení a financování podniku v krizi (úpadku)
 • Hodnocení příčin úpadku a vlivy vybraných faktorů na aktuální stav podniku
 • Smysluplnost další existence podniku a jeho hodnotaCo mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte, jak se vypořádat s řízením podniku v úpadku, jak hodnotit ekonomické příčiny úpadku a posuzovat vlivy jednotlivých faktorů na vznik úpadku. Dále se naučíte, jak posuzovat schopnost další existence podniku a jeho hodnotu. Účastníci obdrží v rámci kurzu publikaci Transformace a restrukturalizace podniku autorského kolektivu pod vedením Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. a vytištěné případové studie.


Komu je kurz určený?

Kurz je určen pro vlastníky, manažery podniku v krizi, dále zejména pro insolvenční správce, poradce pro řízení podniku v krizi a úpadku, znalce, advokáty se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenční soudce, vyšší soudní úředníky a státní zástupce.


Program kurzu

 1. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku
 2. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow a výkonnost podniku
 3. Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti investic
 4. Schopnost další existence podniku (going concern)
 5. Hodnota podniku: pojem, metody oceňování podniku,
 6. Finanční účetnictví a finanční analýza, reporting
 7. Pracovní kapitál a financování pracovního kapitálu
 8. Krizové řízeníLektoři kurzu

JUDr. Martin Froněk

Lokální partner v advokátní kanceláři White&Case s více než devíti lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má bohaté zkušenosti při zastupování věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních či mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů.

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Ing. Michal Kuděj působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako lektor v rámci Justiční akademie, kde přednáší kurzy zaměřené na řízení podniku v krizi. Je členem expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Publikace Transformace a restrukturalizace podniku, certifikát o absolvování kurzu.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Management & Leadership

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.