Strukturální a regionální politika Evropské unie zaměřená na podporu podnikání

Kurz se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Specializované kurzy

Seznam termínů

Rozsah: 10 dní (pátky 12.00 - 17.00, soboty 9.00 - 14.30)

Cílem tohoto školení je seznámení pracovníků veřejné správy a soukromého sektoru se strukturální a regionální politikou EU a unijní legislativou včetně pravidel veřejné podpory, pokrýt specifické cíle jako je digitalizace, podpora malých a středních podniků, podpora výzkumu a vývoje, a to včetně specifického cíle zelené EU. Jednotlivá školení se skládají jak z teoretické, tak praktické části.Co mi kurz přinese?

V kurzu se seznámíte se strukturální a regionální politikou EU a unijní legislativou.


Komu je kurz určený?

Kurz je určen pracovníkům veřejné správy a soukromého sektoru.


Program kurzu

1. den - Kohezní politika v programovém období 2021-2027

Mgr. et Mgr. Pavel Juráš, vedoucí odd. koncepcí 

Praktický pohled na proces vyjednávání legislativy EU a prvků legislativy, příprava Dohody o partnerství a operačních programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí, struktura a zaměření OP v ČR, bližší představení OP na podporu podnikání.

2. den - MSP a související judikatura

Ing. Bohumil Šmucr, MPA / ředitel odboru SF

3. den - Podpora podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor a investic do infrastruktury typu brownfields

Ing. Jan Piskáček, ředitel odboru pro MSP a eneretických programů

Národní a evropská legislativa, provádění operací a podpory, cíle a závazky.

4. den - Úspěšná realizace projektu

Mgr. Kristýna Járková / vedoucí oddělení komunikace a publicity OP

5. den - Podpora digitalizace a digitální infrastruktury včetně procesů a legislativy

Mgr. Petr Filipi, ředitel odboru

6. den - Veřejné zakázky 

JUDr. Hynek Brom, bývalý místopředseda ÚOHS

7. den - Audity, kontroly, nesrovnalosti 

Ing. Jan Tůma, vedoucí oddělení kontrol na místě

Ing. Lucie Volfová, ředitelka odboru kontroly

Ing. Jan Angelov-Janev, vedoucí oddělení nesrovnalostí

8. den - Cirkulární ekonomika

Ing. Pavel Zděnek. Odbor implementace OPPI a PO3 OPPIK

9. den - Do No Significant Harm Principle (DNSH)

Mgr. Šárka Tomanová, ředitelka Šance pro budovy

10.den - Shrnutí problematiky 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, náměstek ministra 

Může dojít k úpravě programu školení dle aktuálních časových dispozic přednášejících.Lektoři kurzu

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM

Vystudoval obor Pozemní stavby na Fakultě stavební VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na ČVUT Fakultě stavební. Na University of New York in Prague pak získal titul Masters of Law. Od roku 2005 do roku 2006 působil v pozici referenta na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnoval programovému financování. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2006. 


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.