Akademie managementu udržitelnosti pro firmy

Staňte se úspěšnější v překonávání bariér a dosahování cílů firemní udržitelnosti. Získejte certifikát z prvního českého exekutivního vzdělávání v managementu udržitelnosti z prestižní univerzity.

ESG, udržitelnost

Seznam termínů

Rozsah: Čtvrtky 16.00 - 19:30 + 1 víkend

Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu. Začínáme úvodní orientací a pokračujeme plánováním, organizováním, leadershipem a kontrolou pro udržitelnost ve firmě. Každý blok je rozdělen na jednotlivá témata většinou v týdenních intervalech. Témata vychází ze současného stavu poznání o managementu udržitelnosti a jsou připravována ve spolupráci akademiky a špičkovými odborníky z praxe. V rámci programu vytvoříme některá témata také participativně ve spolupráci s účastníky, aby byla výuka maximálně šitá na míru vašich potřeb. Součástí programu je také volitelný projekt, který účastníci provádí podle vlastních potřeb ve svých firmách a víkendový workshop.

Akademie probíhá převážně online (TEAMS). Periodicita setkávání bude týdenní s výjimkou týdnů se svátky či prázdninami. Výuka je organizována ve čtvrtky v odpoledních a večerních blocích od 16 do 19:30 hodin, plus jeden off-line víkendový workshop.


Co mi kurz přinese?

 • Získáte znalosti nových konceptů, které vám umožní úspěšněji dosahovat cílů.
 • Naučíte se ovládat řadu manažerských nástrojů a konceptů.
 • Poznáte inspirativní příklady z praxe a postupy úspěšných firem.
 • Dozvíte se, jak překonávat bariéry, které brání vyšší udržitelnosti vaší organizace, a rozumět procesu managementu udržitelnosti.
 • Vytvoříte si vlastní projekt s řešením konkrétního problému.
 • Budete všímavější a váš životní styl udržitelnější.

Komu je kurz určený?

Program je určen pro korporátní manažerky a manažery všech úrovní. V ideálním případě by alespoň část odpovědností mělo tvořit plnění cílů v oblasti korporátní udržitelnosti nebo CSR firmy.


Program kurzu

Téma 1. bloku: Úvodní orientace.

 • Já, moje firma a přechod k udržitelnosti
 • Udržitelný životní styl, aneb jak nevyhořet.

Téma 2. bloku: Plánování pro udržitelnost.

 • Strategický management udržitelnosti
 • Jak překonat závislost na minulosti a další hrozby pro udržitelnost firem
 • Moje firma očima vlivných stakeholderů
 • Efektivní nástroje pro plánování udržitelnosti
 • Participativně vytvořená nebo volitelná část I.

Téma 3. bloku: Organizace pro udržitelnost.

 • Institucionalizace, HR aspekty a klíčové kompetence manažerů udržitelnosti
 • Moje funkce manažera/ky, komunikace mezi úrovněmi firmy a různými obory
 • Transformace firmy: Jak se připravit? Jaké nástroje použít?
 • Participativně vytvořená nebo volitelná část II.

Téma 4. bloku: Leadership pro udržitelnost.

 • Jak se stát skutečným efektivním lídrem udržitelnosti
 • Participativně vytvořená nebo volitelná část III.

Téma 5. bloku: Kontrola pro udržitelnost.

 • Zlepšování v udržitelnosti skrze reporting a audit
 • Etický rámec pro manažery a jejich rozhodování

Téma 6. bloku: Projekt (volitelný).

 • Konzultace k projektu a zlepšování v praxi
 • Prezentace účastníků a diskuse.

Lektoři kurzu

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Přednáší management udržitelnosti na FPH VŠE v Praze. V letech 2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. Studoval management udržitelnosti na Leuphana University v Německu a MBA program americké Chapman University.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu garantovaný FPH VŠE.

Cena za kompletní program je 39.000 Kč. Nabízíme slevy pro partnery FPH VŠE dle typu partnerství, a slevu pro více účastníků z jedné firmy. Maximální počet účastníků z jedné firmy je 3, aby byla zachována diverzita. Slevy se nesčítají. Maximální počet účastníků celkově je 15.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: ESG, udržitelnost

ESG Masterclass

ESG, udržitelnost


20. 06. 2024 - 20. 06. 2024
VŠE

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.