Kurzy na míru


Pokud Vám nevyhovuje termín otevřeného kurzu, potřebujete proškolit více lidí z Vaší firmy nebo Vašim potřebám obsahově nevyhovují aktuální otevřená školení, rádi Vám připravíme kurz na míru. Kurz můžeme realizovat jak v našich školicích prostorách, tak přímo u Vás ve firmě.

Kurzy na míru můžete poptávat zejména v těchto oblastech:

  • Management & Leadership;
  • Marketing & Sales;
  • Personální řízení;
  • Podnikání.

Vzhledem k širokému záběru témat na VŠE a úzkému propojení s praxí v těchto oborech se na nás neváhejte obrátit ani v dalších tématech, jako je finanční řízení, strategický management, logistika a mnohé další.

Reference

Mainstream Technologies, s.r.o.

Facilitace meetingu top managementu (doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, PhD.)

„Jen velmi zřídka si dovolíme investovat celý den času všech členů vedení firmy. Facilitace s doc. Jarošovou a doc. Pauknerovou byla takovou investicí a nelitovali jsme. S jejich pomocí jsme otevřeli řadu témat, ke kterým jsme se v běžném provozu nedostali nebo nás ani nenapadla. Faicilitovaný workshop překonal naše očekávání a rozhodně nebyl poslední."

Luboš Růta, managing director


ŠKODA AUTO, a.s.

Roční project „Projektové řízení pro střední školy“

„Děkujeme za angažovanou spolupráci v mezinárodním projektu. Školení prof. Ing. Ivana Nového, CSc. a Mgr. Dušana Kučery, MBA, odborně i pedagogicky uvedlo naše učitele i studenty do velmi prakticky orientované tematiky. Vyučující i studenti ocenili především originální skripta a další metodické podklady".

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel SOU Škoda Auto a.s.


T-Mobile Czech Republic a.s.

„Ve spolupráci s VŠE jsme v roce 2015 realizovali kurz SOMADO pro vybranou skupinu našich manažerů. Kurz byl z jejich strany, i přes velkou časovou náročnost a nutnou přípravu na jednotlivé hodiny, hodnocen velmi dobře a považovali jej za užitečný. Nejvíce ocenili praktická cvičení, která lektoři dokázali propojit se sdílením zkušeností z praxe, sebepoznávací aktivity a získanou zpětnou vazbu.“

Lenka Paveleková, Senior HR Development Specialist


Česká správa sociálního zabezpečení

Šestidenní kurz „Manažerské dovednosti“

„Vysoká odbornost přednášejících (Prof. Nového, doc. Bedrnové a doc. Jarošové), výběr témat, která jsou aktuálními problémy vedoucích zaměstnanců ČSSZ a doplnění pouček aplikací konkrétních příkladů přispěly k velmi vysoké úrovni celého kurzu.“

„Kurz nám pomohl odhalit chyby, kterých jsem se v dosavadní práci dopouštěla a nastínit možnosti jak tyto chyby eliminovat, aby moji řídící činnost byla efektivnější.“

„Šlo o nejlepší kurz týkající se manažerských dovedností, který jsem absolvovala, a získané znalosti určitě využiji při své práci. Veškeré dotazy k řešení problémů z mé praxe, které jsem vznesla, byly ochotně a fundovaně vysvětleny.“

„Materiály byly jasné a přehledné (forma prezentace), kniha Manažerská psychologie a sociologie je dobrým studijním materiálem pro nahlédnutí při výkonu manažerské činnosti.“

Nina Horová, metodik e-DV


Teva Czech Industries s.r.o.

Kurz Manažerská odpovědnost a etika hodnot

„Kurz mohu doporučit pro jeho velice dobré praktické pojetí, kdy je teorie protkána praktickými příklady. Obsahový rámec odpovídá plně zaměření, kdy z mého hlediska je důležité uvědomění si své osobní, či společenské zodpovědnosti, což tento kurz v konečném důsledku naplňuje.“

Daniel Brychta, OPEX Site Leader


KUSTOD, s.r.o.

Dvouletý vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky

„FPH VŠE je pro nás partnerem od začátku roku 2012 v rámci vzdělávacího manažerského programu zaměřeného na ředitele škol, který společně realizujeme. Spolupráce se odehrává v rámci celé šíře manažerského vzdělávání, které je pokryté 12 pětidenními moduly. Jedná se o personální zajištění odborné části vzdělávacího programu, tj. o dodání kvalitních lektorů.“

„Vážíme si vysoké profesní, andragogické i lidské kompetence, kterou do spolupráce jednotliví lektoři přináší. Dobrou zpětnou vazbou jsou evaluační dotazníky ze strany zapojené cílové skupiny projektu, která hodnotí přínos a přístup lektorů včetně jejich studijních podkladů na vysoké úrovni.“

Mgr. Vladimír Ort, jednatel společnosti


Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY

Kurz bankovnictví pro zdravotně postižené

„Vďaka iniciatíve VŠE, Fakulty podnikohospodárskej, organizačné podpory ISBM a lektorom Fakulty financií a účtovníctva získalo 15 klientov Konta BARIÉRY cenné a kvalitné vedomosti v oblasti bankovníctva. S expertnou podporou týchto inštitúcií sa podarilo zrealizovať obsahovo veľmi kvalitný pilotný kurz Bankovníctva a pomôcť tak zvýšiť kvalifikáciu a šancu uplatniť sa na trhu práce ľuďom so zdravotným postihnutím.“

Mgr. Bronislava Krausová

Kontaktní formulář

Naši lektoři

Zobrazit všechny lektory

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.