Rezervujte si místo, dokud je volné

19 200,00 Kč

(23 232,00 Kč s DPH)

Recruitment Academy Certified Recruiter

Nejkomplexnější mezinárodní vzdělání pro specialisty v recruitmentu a HR.

Personální řízení

Seznam termínů

Rozsah: 4 dny

Modul 1 (den 1) – 1,5 hod

Trendy a vývoj na pracovním trhu

Tomáš Ervín Dombrovský

Před tím, než začnete analyzovat a vylepšovat svoje recruitment aktivity, je potřeba se podívat na data z trhu a jeho celkový stav. Trendy a jevy, které pracovním trhem aktuálně nejvíce hýbou, velmi pravděpodobně výrazně ovlivní i vaše možnosti. Tento modul vedený Tomášem Ervínem Dombrovským ze společnosti LMC vás zasvětí do hlavních metrik a datových sad pro trh práce - včetně fluktuace, vývoje mezd či obliby benefitů.

 • Analýza a interpretace dat z veřejných zdrojů, náborových služeb a průzkumů mezi zaměstnanci
 • Hlavní přehledová data o trhu práce v ČR
 • Nejdůležitější metriky spokojenosti a motivace lidí v práci
 • Fluktuace, její hlavní příčiny + postoje lidí k dalším změnám zaměstnání
 • Vývoj mezd + využívání a obliba hlavních benefitů a dalších výhod v práci
 • Flexibilita, autonomie a možnosti kariérního rozvoje z pohledu zaměstnanců


Modul 2 (den 1) – 1,5 hod

Životní cyklus kandidáta

Milan Novák

Milan Novák, CEO společnosti GoodCall a recruitment odborník s více než 20 lety v oblasti náboru zaměstnanců analyzuje hlavní aspekty a úskalí jednotlivých fází na cestě kandidáta o práci od jeho nalezení až po samotný onboarding.

 • Nastavení recruitment procesu a jeho částí
 • Aktivní a pasivní kandidát vs. Inbound a Outbound strategie
 • Zkušenost kandidáta (Candidate Experience) v proces náboru
 • Aspekty náborového procesu a chyby, kterým se vyvarovat
 • Jak nalákat a získat "engagement" kandidáta v jednotlivých fázích procesu 


Modul 3 (den 1) – 1 hod

Diverzita v náboru

Milan Novák

V této části se Milan věnuje novému trendu a vysvětluje význam diverzity, inkluze a předsudků v moderním recruitmentu a důvody, proč se tomuto trendu nevyhnete ani vy.

 • Co je nevědomá předpojatost
 • Kde se nevědomá předpojatost bere
 • Vysvětlení tradičních předpojatostí na základě: pohlaví, rasy, etnika, věku, sexuální orientace, fyzického postižení, vzdělání
 • Jak předpojatost ovlivňuje diverzitu v náboru
 • Vysvětlení pojmů Afinitní zkreslení, Konfirmační zkreslení, Skupinové myšlení, Haló efekt
 • Intuitivní vs. Strukturovaný přístup – jak sbírat porovnatelná data?
 • Zaměření na dovednosti (strategie BEI – Behavioral Event Interview)


Modul 4 (den 1) – 2 hod

Talent Sourcing – vyhledávání kandidátů na LinkedInu, Facebooku, TikToku i jinde

José Kadlec

Světově uznávaný talent sourcing expert a průkopník problematiky náboru zaměstnanců pomocí sociálních sítí, první certifikovaný LinkedIn recruiter ve střední a východní Evropě a spoluzakladatel společnosti GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit, José Kadlec, odhaluje své recruitment know-how. Tento modul rozebírá především vyhledávání kandidátů kdekoliv v online prostoru a pomůže vám obsadit více pozic a získat výhodu nad konkurencí.

 • Jaké jsou současné a budoucí recruitment trendy v social media recruitmentu.
 • Jaké jsou poslední informace a novinky týkající se tzv. talent sourcingu.
 • Význam sociálních sítí v moderním náboru zaměstnanců.
 • Kde všude vyhledávat kandidáty v online světě.
 • Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search).
 • Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními zaměstnanci (tzv. hidden talent pools).
 • Kdy se vyplatí upgradovat na placený LinkedIn profil a kdy ne.
 • Jak obejít nebo bezplatně nahradit většinu placených LinkedIn služeb.
 • Co je to tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných recruiterů.
 • Definice boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů.
 • Co je to tzv. X-Ray vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů.
 • Vyhledávání na všech platformách včetně LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Clubhouse, Vkontakte a dalších.
 • Vyhledávání na specializovaných platformách jako např. Dribbble, Behance, Bitbucket, Github, StackOverflow, About.me, aj.
 • Legální obcházení limitů jako např. LinkedIn Commercial Use Limitu, limitu počtu zobrazených výsledků, zobrazení kandidátů mimo vaši síť aj.
 • Použití externích nástrojů pro denní potřeby talent sourcera nebo recruitera.
 • Práce se sourcing checklistem a sourcing stackem nástrojů a pluginů.


Modul 5 (den 2) – 2 hod

Talent Sourcing – oslovování kandidátů a základy recruitment robotizace

José Kadlec

Bývalý softwarový inženýr a ethical hacker, José Kadlec, využije své technické znalosti, aby vám ukázal, jak najít emailovou adresu nebo telefonní číslo prakticky na kohokoliv a také vám ukáže nástroje a pluginy, které vám s online náborem výrazně pomohou.

 • Jak najít kontaktní informace každého uživatele, a to za každých okolností.
 • Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého kandidáta na světě.
 • Které kontaktní metody jsou pro nábor pracovníků nejefektivnější.
 • Jak měřit efektivitu kontaktování kandidátů a zlepšování její úspěšnosti.
 • Jak vytvářet recruitment zprávy na LinkedIn nebo i jinde, které kandidáti nemohou ignorovat.
 • Pluginy, které vám usnadní a zefektivní denní rutinu talent sourcera nebo recruitera.
 • Automatizace fáze kontaktování – robotické rozesílání personifikovaných LinkedIn pozvánek atp.


Modul 6 (den 2) – 1 hod

Live Sourcing Lab & Talent Mapping

José Kadlec

Žádná prezentace, žádné slajdy, žádná teorie - pouze vy, lektor José Kadlec a důkladné procvičování vyhledávání kandidátů na všech možných platformách na vaše konkrétní reálné pozice. V tomto modulu José také ukáže, jak dělat praktický market mapping s kandidáty z veřejně dostupných zdrojů.

 • Procvičení správného vyhledávacího postupu na konkrétní pracovní pozice na různých platformách včetně LinkedIn, Facebook, Instagram i jinde
 • Jak najít maximum možných kandidátů za použití různých modelů vyhledávání - iterativní, semantické, implicitní, jazykové atp.
 • Procvičení správného použití tzv. Boolean operátorů
 • Specifikace postupů, které mohou odkrýt další místa na LinkedInu, Facebooku a dalších online zdrojích s možnými kandidáty
 • Procvičení specifikace shortlistu s kandidáty, abychom o nikoho relevantního nepřišli
 • Zajištění efektivního postupu, aby hledání bylo časově efektivní
 • Procvičení vyhledávání přes internetové vyhledávače (tzv. X-ray search)
 • Největší zaměstnavatelé konkrétních profesí, dovedností, národností atp.
 • Mapování lokalit, kde se vyskytují lidé s požadovaným zaměřením
 • Jaké společnosti využívají jaké technologie
 • Jakou mají lidé na dané specializaci zkušenosti a co studovali
 • Jaké společnosti zrovna nabírají
 • Jaké společnosti zrovna propouštějí


Modul 7 (den 2) – 1 hod

Tvorba fungujících pracovních inzerátů

Matěj Matolín

Pracovní inzerát je reklamní text. Musí prodávat a dobře oslovit cílovou skupinu. Záleží na titulku, perexu, délce, osnově a mnoha dalších parametrech. HR blogger číslo 1, Matěj Matolín a spolumoderátor podcastu Nelidské zdroje, vás naučí, jak vytvořit efektivní pracovní inzerát, který zvedne počty kandidátů na vaše pozice několikanásobně. 

 • Jak napsat inzerát, který osloví vaši cílovou skupinu
 • Jak napsat inzerát, který prodá vámi nabízenou pozici
 • Na co se při psaní inzerátu soustředit
 • Jaké parametry jsou při tvorbě inzerátu důležité
 • Jak díky správně napsanému inzerátu zvýšit počet přihlášených kandidátů


Modul 8 (den 2) – 1 hod

Osobní branding pro recruitment

José Kadlec

V tomto modulu vám José Kadlec ukáže praktické postupy, jak vydefinovat svůj osobní brand recruitera, talent sourcera nebo HR manažera a jak ho aktivovat skrze sociální sítě, tvorbu obsahu a další nástroje. Tento modul pomůže nejen samotným recruitment specialistům, ale také společnostem, které potřebují využít osobní brand svých zaměstnanců k budování firemních cílů jako kvalitnější nábor zaměstnanců nebo budování značky zaměstnavatele.

 • Význam osobního brandingu pro HR specialisty a hiring manažery
 • Příklady postů na sociálních sítích a jak tvořit expertní obsah efektivně
 • Jaké jsou hlavní networking cíle úspěšného recruitera.
 • Technický přehled všech social media formátů včetně těch, o kterých jste nejspíš nevěděli
 • Jak zajistit maximální dosah vašich příspěvků
 • Jak získat alespoň 200 likes na skutečně každý váš příspěvek
 • Jak získat 30 000 LinkedIn followerů
 • Automatizace rutinních úkolů jako např. rozesílání LinkedIn pozvánek na autopilota
 • Analýza nejdůležitějších částí LinkedIn a Facebook profilu pro nábor zaměstnanců.
 • Jak efektivně zvýšit počet LinkedIn, Facebook a dalších kontaktů bez zablokování účtu.


Modul 9 (den 3) – 2 hod

Efektivní techniky online i osobních pohovorů

Jan Ženatý

Spoléháte se při výběru správného kandidáta na intuici nebo aplikujete vědou ověřené techniky a přístupy k pohovorovacím metodám? A jaká z těchto dvou možností nám zajistí správnou volbu kandidáta? Jaké existují typy osobnosti a jak je odhalit při pohovoru? Jak se vyvarovat náboru problematického typu osobnosti? Všemi těmito tématy a situacemi vás provede špičkový praktický psycholog Jan Ženatý.

 • Jak zorganizovat úspěšný výběrový rozhovor
 • Neverbální a verbální komunikace (co říkat a neříkat, co interpretovat a neinterpetovat)
 • Jak s kandidátem uzavřít kontrakt na rozhovor a zvýšit tím sdílnost i otevřenost
 • Tradiční výběrový rozhovor
 • Behaviorální výběrový rozhovor
 • Rozhovor podle kompetencí
 • Stresový výběrový pohovor
 • Komunikace a vyjednávání o nabídce
 • Problematické typy


Modul 10 (den 3) – 2 hod

Psychologie v pohovoru

Jan Ženatý

Lež je problematický fenomén, který neumíme odlišovat od pravdivé výpovědi se 100% jistotou. Metoda Paula Ekmana je z hlediska vedení rozhovoru jednou z nejúspěšnějších (zkušení profesionálové dosahují až 90% přesnosti) a její ohromná výhoda spočívá v neinvazivnosti využití (kandidát si nepřipadá jako na výslechu). Jediný certifikovaný koač této metody v ČR, Jan Ženatý, kterého cvičil specialita na výslechy ze Scotland Yard, vás provede tímto modulem.

 • Technika odečítání emocí z mimiky podle Paula Ekmana (makro-, subtilní a mikro výrazy emocí)
 • Model zakrývání a fabrikace - jak se projevuje emoční a kognitivní zátěž u lháře
 • Zlatá pravidla odhalování lži
 • Analýza konzistence a spontaneity
 • 5 kanálů komunikace (tvář, tělo, hlas, styl a obsah)
 • Nácvik identifikace nekonzistentních míst v komunikaci - technika sledování HoT Spots
 • Analýza videoukázek
 • Praktická cvičení vedení pohovoru s využitím Ekmanovy metody

 

 

Modul 11 (den 3) – 2 hod

Implementace employer brandingu a HR marketingu

Romana Martincová

Romana Martincová, Head of HR ve společnosti Red Bull a bývalá HR a TA manažerka ve společnosti L’Oréal vás naučí, kde začít, pokud chcete budovat strategickou značku zaměstnavatele. Vysvětlí postup a jednotlivé kroky strategického employer brandingu. Dále řekne např. jak zapojit do employer brandingu nový fenomén „phygital“ nebo proč je důležitá candidate experience.

 • Stanovit si cílovou skupinou 
 • Vytvořit si atraktivní a autentický obsah kampaně
 • Zapojit zaměstnance do vytváření obsahu
 • Propojit interní EVP s externí komunikační kampaní
 • Získat si interní podporu vedení pro investice do employer brandingu
 • Různé aktivační nástroje a kampaně
 • Pracovat se sociálními médii pro účel budování značky zaměstnavatele
 • Vytvořit koncept úspěšné employer branding strategie
 • Ukázka praktické aplikace úspěšného strategického přístupu employer brandingu na konkrétní FMCG společnost

 

Modul 12 (den 4) – 1 hod

Automatizace a osobní produktivita v recruitmentu

José Kadlec

V tomto modulu technolog a podnikatel José Kadlec skloňuje termín transhuman recruitment, který vyjadřuje způsob, jak můžeme díky automatizaci a robotizaci denních úkolů recruitera zvýšit svoji produktivitu, obsadit více pozice nebo je obsadit rychleji.

 • Co lze v náboru automatizovat
 • Nativní automatizace v LinkedInu
 • Popis externích nástrojů pro automatizace jednotlivých částí recruitment procesu
 • Jak ušetřit čas a stihnout toho za den více a s menší námahou
 • Case-study: Podrobný popis, jak automatizovat rozesílání LinkedIn pozvánek, zpráv a InMailů

 

Modul 13 (den 4) – 1,5 hod

Přehled moderních nástrojů psychodiagnostiky

Eliška Šonská Steklíková

Nutnost spolupráce na dálku a extrémní snížení příležitostí pro setkávání a komunikaci tváří v tvář nám v mnoha ohledech svázaly ruce i nohy. Jsme tedy nuceni hledat alternativní metody pro poznávání kandidátů i rozvoj a podporu zaměstnanců - a psychodiagnostika je jednou z nich. Průvodcem tímto modulem bude Eliška Šonská Steklíková, která má zkušenosti s využitím různorodých psychodiagnostických nástrojů ve startupech i korporacích, z pozice externího konzultanta i interního HR, a zároveň je v úzkém kontaktu s akademickým prostředím.

 • Jak aktuální stav na pracovním trhu ovlivnil využívání psychodiagnostiky ve firmách
 • Jaké (nové) psychodiagnostické nástroje jsou na trhu k dispozici
 • Na základě jakých parametrů můžete posoudit kvalitu metod, se kterými se v praxi potkáte
 • Jak efektivně využít potenciál psychodiagnostických metod jejich využitím napříč celým životním cyklem zaměstnance - jak pomocí psychodiagnostiky podpořit např. výběr, engagement či well being Vašich kolegů

  

Modul 14 (den 4) – 1,5 hod

Nejzásadnější právní aspekty současného náboru

Jan Procházka

Moderní nábor spojený s novými digitálními technologiemi jako sociální sítě, pohovory na dálku, robotizace a digitální databáze s umělou inteligencí sebou přinášejí nové výzvy z hlediska legislativy. Partner společnosti Deloitte Legal a odborník na české i mezinárodní pracovní právo Jan Procházka, vás prakticky provede legislativními aspekty náboru.

 • Na co se na pohovoru nesmíte ptát
 • Implementace a best-practise práce s GDPR
 • Právní závaznost pracovní nabídky
 • Zkušební doba a její nastavení
 • Aplikace konkurenčních doložek v praxi
 • Aspekty home-office a práce na dálku

 

Modul 15 (den 4) – 1,5 hod

Měření efektivity a úspěšnosti náboru

Milan Novák

Využívání dat v oblasti HR je stále jen v začátcích. Pokud nedokážeme správně měřit a vyhodnocovat naše aktivity a procesy, nelze je ani zlepšovat. V tomto modulu Milan Novák rozebírá nastavení recruitment analytik a jak tato data interpretovat s cílem úspěšného řízení recruitment procesu. Odpovíme na otázky jako: Proč jsou někteří recruiteři úspěšní a někteří ne? Jak stavět své osobní cíle a růst v osobní i profesní rovině?

 • Využívání dat v HR
 • Přehled klíčových indikátorů úspěšnosti v recruitmentu
 • Srovnání (tzv. benchmark) recruitment statistik globálních i lokálních
 • Výkonnostní a kvalitativní metriky v náboru a jejich optimalizace
 • Nastavení individuálních cílů recruitera a týmových cílů
 • Agilní přístup k náboru
Co mi kurz přinese?

Recruitment Academy Certified Recruiter je zakončen online testem, který je nutné splnit pro získání mezinárodní certifikace, která je kryta: 

 • podpisem děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze,
 • podpisem všech členů advisory boardu Recruitment Academy v čele s bývalým prezidentem Microsoft Europe, Janem Mühlfeitem, 
 • a firemními credibility partnery Nestlé, Deloitte, L’Oréal, Faurecia a dalšími. 
Komu je kurz určený?

 • Personalistům, recruiterům, headhunterům, HR specialistům a generalistům
 • Konzultantům personálních agentur, executive search společností či externím HR pracovníkům
 • Studentům vysokých škol nebo jiným jedincům, kteří by rádi začali kariéru v oblasti náboru a HR
 • Komukoliv, kdo si chce prohloubit znalosti a získat nejkomplexnější vzdělání v oboru moderního recruitmentu
Program kurzu

Den 1 (25. 3. 2024) - témata:

 • Trendy a vývoj na pracovním trhu
 • Životní cyklus kandidáta
 • Diverzita v náboru
 • Talent Sourcing – vyhledávání kandidátů na LinkedInu, Facebooku, TikToku i jinde

Den 2 (26. 3. 2024) - témata:

 • Talent Sourcing – oslovování kandidátů a základy recruitment robotizace
 • Live Sourcing Lab & Talent Mapping
 • Tvorba fungujících pracovních inzerátů
 • Osobní branding pro recruitment

Den 3 (29. 4. 2024) - témata

 • Efektivní techniky online i osobních pohovorů - Jan Ženatý, Recruitment Academy
 • Psychologie v pohovoru - Jan Ženatý, Recruitment Academy
 • Implementace employer brandingu a HR marketingu - Romana Martincová, Red Bull

Den 4 (30. 4. 2024) - témata

 • Automatizace a osobní produktivita v recruitmentu - José Kadlec
 • Přehled moderních nástrojů psychodiagnostiky - Eliška Šonská Steklíková, GoodCall
 • Nejzásadnější právní aspekty současného náboru - Jan Procházka, Deloitte Legal
 • Měření efektivity a úspěšnosti náboru - Milan Novák, GoodCall

Lektoři kurzu

Milan Novák

Milan Novák působí jako CEO skupiny, do které patří firmy GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit. Má více než 20 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský pracuje jako analytik ve společnosti LMC. Podstatnou část své energie věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce.

José Kadlec

José je zakladatel společností GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit. S backgroundem softwarového engineera začal jako nekonvenční headhunter a talent sourcing architect.

Matěj Matolín

Matěj je HR odborník se zaměřením na recruitment, employer branding a HR Tech.

Jan Ženatý

Psycholog, poradce a trenér s více než 12 lety praxe. Vedl a řídil tým expertů ve společnosti QED Group.

Eliška Šonská Steklíková

Eliška je Chief People Care Officerem společnosti GoodCall, kde působí od roku jejího založení. Je absolventkou oborů Psychologie a Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Romana Martincová

Romana působí jako Personální ředitelka ve společnosti Red Bull. V minulosti pracovala jako HR Manager a Employer Branding Manager ve společnosti L´Oréal.

Jan Procházka

Jan Procházka je advokátem ve společnosti Deloitte Legal. Zaměřuje se na korporátní, smluvní a pracovní právo.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu (po úspěšně splněném testu), studijní materiály a drobné občerstvení na místě.

Kurz proběhne prezenčně v uvedených termínech. Zároveň je možné zakoupit online verzi a sledovat živé vysílání kurzu odkudkoliv online. Při zakoupení prezenčního kurzu získáte záznam až do délky půlky školení a to pro případ, že by se Vám nehodil některý z prezenčních termínů.

V případě zájmu o on-line verzi kurzu uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.

Potřebujete poradit?

Termíny konání kurzu

25. 03. 2024 - 30. 04. 2024

19 200,00 Kč bez DPH


VŠE
Poznámka: 25.-26.3. a 29.-30.4.

Zvolit termín

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Personální řízení

Akademie personalistiky

Personální řízení


17. 09. 2024 - 16. 04. 2025
VŠE

Zobrazit

Comp&Ben Akademie

Personální řízení


25. 01. 2024 - 14. 06. 2024
VŠE

Zobrazit

Praktický Comp&Ben

Personální řízení


25. 04. 2024 - 26. 04. 2024
VŠE

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.