Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako předseda zkušební komise pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců, člen legislativní rady vlády a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

Doc. Havel je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity. Od roku 2007 je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a od roku 2014 působí na vysoké škole CERVO institut a externě působí v advokátní kanceláři PRK. Věnuje se zejména právu obchodních společností a insolvenčnímu právu. Je autorem řady odborných publikací a řešitelem několika výzkumných projektů. Rovněž se podílel na vzniku konceptu mezery krytí, zejména po právní stránce.


Kontakty

E-mail:
Linked-in:


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.