Mgr. Petr Šimek

Managing director, Wellen

Petr dlouhodobě podporuje odvětví retail, jakožto důležité medium v rámci komunikačního mixu. Současně se snaží vysvětlovat jeho komplexnost a nacházet spojitost mezi jeho jednotlivými složkami. Je spoluzakladatelem agentury Wellen, kterou zároveň vede. Aktuálně Wellen působí nejen v CME regionu, ale také v Severní Americe.

Jeho zkušenosti pramení nejen ze studia interiérového designu, managementu, komunikace a mnoha kampaní pro mezinárodní značky, ale také ze zahraničních seminářů a cest, které popisuje na svém blogu. Pravidelně spolupracuje s odbornými periodiky, přednáší a aktivně se angažuje v radě POPAI CE a v Sekci Aktivačních agentur při AKA, je dlouholetým porotcem IMC (Integrated Marketing Communications) European Awards.Kontakty

E-mail: simekp@wellen.cz
Linked-in: https://cz.linkedin.com/in/petr-simek-4243b9b


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.