prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

děkan FPH

Působí dlouhodobě na VŠE, v současné době ve funkci děkana podnikohospodářské fakulty. 

Zaměřuje se zejména na interkulturní management, problematiku inovací a řízení lidských zdrojů. Věnuje se konzultační činnost v oblasti interkulturního managementu, práce s lidmi a rozvoje manažerů v podnikové praxi. V rámci svých vzdělávacích aktivit realizoval řadu programů rozvoje manažerských dovedností ve státních organizacích i podnikové sféře. Je autorem a spoluautorem řady publikací z oblasti manažerské psychologie a sociologie.


Kontakty

E-mail: ivan.novy@vse.cz
Linked-in:


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.