Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

odborný asistent

Dlouholetá odbornice v oblasti HR, koučka a konzultantka, působící na Katedře personalistiky VŠE v Praze, ředitelka Akademie personalistiky.

Dlouhodobě působila v bankovnictví na manažerských pozicích, zejména v oblasti retailového obchodu. Byla výkonnou ředitelkou řízení lidských zdrojů v ČSOB, kde připravovala a implementovala transformaci personálního útvaru na strategický útvar podporující cíle společnosti. Podílela se na změně kultury banky. Se změnou osobních hodnot se od roku 2009 věnuje akademické práci, vědecké a poradenské činnosti v oblasti personalistiky. Přednáší personální řízení na Katedře personalistiky VŠE v Praze a věnuje se sociálnímu podnikání a vedení lidí v neziskových organizacích na Katedře občanské společnosti, FHS UK v Praze. Účastní se mezinárodních i tuzemských výzkumů. Má hluboké znalosti v oblasti personalistiky jak v rovině teoretické, tak praktické. Zajímá se o problematiku vedení lidí, motivace a rozvoje. Je ředitelkou Akademie personalistiky FPH VŠE, která připravuje rozvojové kurzy v oblasti pro zájemce o tuto oblast. Aktivně školí a vede projekty v rámci firem v různých sektorech.


Kontakty

E-mail: katerina.legnerova@vse.cz
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/katerina-legnerova-1528059


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.