Vyjednávání s Martinem Konečným

Osvojte si 5 základních dovedností efektivního vyjednavače!

Marketing & Sales

Seznam termínů

Rozsah: 2 dny

Cílem kurzu je prakticky si osvojit 5 základních dovedností efektivního vyjednavače: příprava, stanovování cílů, BATNA, vyjednávací strategie, zpětná analýza vyjednávání. Naučit účastníky jak se efektivně připravovat na vyjednávání, jak si stanovovat cíle ve vyjednávání a vybírat strategii vyjednávání. Seznámit účastníky se dvěma hlavními přístupy ve vyjednávání – pozičním a integrativním. Podpořit účastníky v osvojení integrativního vyjednávání neboli win/win strategie a tak posílit jejich schopnost dosahovat oboustranně výhodných dohod a jak ve vyjednávání vytvářet novou hodnotu. Osvojení speciálních vyjednávacích strategií a základů týmového vyjednávání. Dát účastníkům zpětnou vazbu k jejich stylu vyjednávání za pomoci analýzy videozáznamu.


Co mi kurz přinese?

 • Osvojit si integrativní způsob vyjednávání neboli win/win strategie 
 • Osvojit si speciálních vyjednávací strategie a základy týmového vyjednávání
 • Prokázat schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu ve skupinovém prostředí 
 • Prokázat schopnost sebereflexe

Komu je kurz určený?

Trénink je vhodný pro ty, kteří již zvládli základní komunikační dovednosti a vyjednávání je součástí jejich práce. Je vhodný jak pro manažery, tak pro specialisty, kteří se dostávají do vyjednávacích situací s externími či interními „zákazníky“. Zároveň se dá říci, že je vhodný pro všechny, kteří chtějí vyjednávat efektivněji a zvýšit tak své šance na dosažení svých cílů ve vyjednávání.


Program kurzu

 1. Příprava na vyjednávání – s jakými očekáváními jdu do vyjednávání, čeho chci dosáhnout, jak je na tom druhá strana vzhledem k očekáváním, cílům.
 2. Cíle ve vyjednávání a jejich stanovování – rozlišení cílů ve vyjednávání, jak si lidé stanovují cíle, téma ústupků, nalezení tzv. „bodu odchodu“ z vyjednávání.
 3. BATNA – neboli alternativa k nedohodě, její důležitost a využití při vyjednávání, posilování svojí BATNY a oslabovaní BATNY druhé strany.
 4. Fáze vyjednávání – orientace v procesu vyjednávání, jak se ve vyjednávání neztratit.
 5. Poziční vyjednávání – vysvětlení výhod a nevýhod této strategie, popis dvou základních strategií door in face, foot in door a vhodné protistrategie.
 6. Principiální vyjednávání – Harvardská škola, základní principy win-win strategie: oddělování emocí od předmětu vyjednávání, vytváření nové „hodnoty“ ve vyjednávání skrze hledání zájmů druhé strany a vytváření alternativ, používání objektivních kritérii k dosažení dohody.
 7. Speciální vyjednávací techniky – popis některých technik, které se využívají ve vyjednávání k dosažení lepšího výsledku např. metaforické vyjednávání, přerámování nebo podvazovací techniky a případné protistrategie.
 8. Debriefing vyjednávání – zpětná analýza vyjednávání jako nejlepší způsob zdokonalování svých vyjednávacích dovedností.

Lektoři kurzu

Mgr. Martin Konečný

Zaměřuje se především na vyjednávání, mediaci, rozvoj lídrů a koučink.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, oběd a občerstvení

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Marketing & Sales

Základy in-store marketingové komunikace

Marketing & Sales


21. 09. 2020 - 21. 09. 2020
Slovanský dům, IPSOS

Zobrazit

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.