Vyjednávání s Martinem Konečným

Osvojte si 5 základních dovedností efektivního vyjednavače!

Marketing & Sales

Seznam termínů

Rozsah: 2 dny, 9.00 - 17.00

Cílem kurzu je osvojit si pět základních dovedností efektivního vyjednavače: příprava, stanovování cílů, BATNA, vyjednávací strategie, zpětná analýza vyjednávání.  

Seznámíte se se dvěma hlavními přístupy ve vyjednávání – pozičním a integrativním. Získáte dovednost integrativního vyjednávání neboli win/win strategie, posílíte své schopnosti dosahovat oboustranně výhodných dohod na naučíte se vytvářet ve vyjednávání novou hodnotu. Osvojíte si také speciálních vyjednávací strategie a základy týmového vyjednávání. Dostanete zpětnou vazbu k Vašemu stylu vyjednávání, praktické nácviky natočíme na video a poté budeme záznam společně analyzovat.


Co mi kurz přinese?

 • efektivně připravit na různé typy vyjednávání
 • pracovat s ústupky a mapovat zónu dohody
 • vést vícepoložkové vyjednávání a dosáhnout maximálního zisku pro sebe a také pro druhou stranu
 • mapovat priority druhé strany a efektivně ovlivňovat rozhodnutí druhé strany
 • posílit své alternativní řešení k případné nedohodě
 • efektivně pracovat s argumenty a zvládat námitky druhé strany
 • klást ty správné otázky
 • dohodnout se s druhou stranou
 • přesvědčit druhou stranu
 • zefektivnit své vyjednávací schopnosti
 • používat speciální vyjednávací techniky
 • vyhrát vyjednávání a zároveň si udržet dobré vztahy

Komu je kurz určený?

Pro majitele firem, manažery a obchodníky. Pro všechny, kteří chtějí rozvinout své vyjednávací dovednosti v pracovním nebo osobním životě.


Program kurzu

 1. Příprava na vyjednávání – s jakými očekáváními jdu do vyjednávání, čeho chci dosáhnout, jak je na tom druhá strana vzhledem k očekáváním, cílům.
 2. Cíle ve vyjednávání a jejich stanovování – rozlišení cílů ve vyjednávání, jak si lidé stanovují cíle, téma ústupků, nalezení tzv. „bodu odchodu“ z vyjednávání.
 3. BATNA – neboli alternativa k nedohodě, její důležitost a využití při vyjednávání, posilování svojí BATNY a oslabovaní BATNY druhé strany.
 4. Fáze vyjednávání – orientace v procesu vyjednávání, jak se ve vyjednávání neztratit.
 5. Poziční vyjednávání – vysvětlení výhod a nevýhod této strategie, popis dvou základních strategií door in face, foot in door a vhodné protistrategie.
 6. Principiální vyjednávání – základní principy win-win strategie: oddělování emocí od předmětu vyjednávání, vytváření nové „hodnoty“ ve vyjednávání skrze hledání zájmů druhé strany a vytváření alternativ, používání objektivních kritérii k dosažení dohody.
 7. Speciální vyjednávací techniky – popis některých technik, které se využívají ve vyjednávání k dosažení lepšího výsledku např. metaforické vyjednávání, přerámování nebo podvazovací techniky a případné protistrategie.
 8. Debriefing vyjednávání – zpětná analýza vyjednávání jako nejlepší způsob zdokonalování svých vyjednávacích dovedností.

Lektoři kurzu

Mgr. Martin Konečný

Zaměřuje se především na vyjednávání, mediaci, rozvoj lídrů a koučink.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Profesionální vedení špičkovým lektorem, praktické nácviky, 20-stránkový výukový materiál, certifikát o absolvování kurzu.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Související kurzy z oblasti: Marketing & Sales

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.