doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

docent, vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie

Působí na podnikohospodářské fakultě VŠE, kde vede Katedru manažerské psychologie a sociologie. Vystudovala psychologii na FFUK, se zaměřením na psychologii sociální a psychologii práce a organizace. Má bohatou praxi z podnikové sféry, kde působí jako konzultantka a lektorka v rámci nejrůznějších kurzů, tréninků a psychologických expertiz

V rámci pedagogické a odborné práce se věnuje mimo jiné problematice:

  • psychologie práce a řízení,
  • tréninku komunikačních, sociálních a manažerských dovedností,
  • psychologickému a profesnímu poradenství,
  • psychologické diagnostice,
  • motivaci pracovního jednání,
  • managementu diversity,
  • genderové problematice.

Těmito tematickými okruhy se intenzivně zabývá i v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka v rámci nejrůznějších kurzů, tréninků a psychologických expertiz. Odborně působila např. ve společnostech T-Mobile, PWC, P&G, KB, Logica, Ross.cz, WITTE Automotive a dalších.

Je autorkou a spoluautorkou textů katedry psychologie a sociologie řízení (Psychologie pro ekonomy a manažery, Psychologie a sociologie řízení, Trénink sociálních a manažerských dovedností - metodický průvodce, Management osobního rozvoje, Zpracování a obhajoba projektu) a dalších odborných i populárně-naučných publikací a článků. Je členem Českomoravské psychologické společnosti, Internatio¬nal Society for Diversity Management a Asociace vysokoškolských poradců.Kontakty

E-mail: daniela.pauknerova@vse.cz
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/danielapauknerova


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.