Ing. Ivan Balogh, MIM

Konzultant podnikové strategie a financí se zaměřením na ESG a Real Estate

Doktorand na Fakultě podnikohospodářské a konzultant podnikové strategie se zaměřením na finance a udržitelnost.

Ing. Ivan Balogh, MIM působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické a dohlíží na komerční projekty pro partnery FPH. Je absolventem programu CEMS na VŠE a ESADE. Působí jako konzultant podnikové strategie se zaměřením na finance a má extenzivní zkušenosti v oblasti Real Estate. V rámci svého výzkumu se věnuje analýze tvorby dlouhodobé hodnoty firmy se zaměřením na udržitelnost. 


Kontakty

E-mail: ivan.balogh@vse.cz
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/ivan-balogh/


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.