doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM

Náměstek ministra průmyslu a obchodu – Sekce fondů EU

Vystudoval obor Pozemní stavby na Fakultě stavební VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na ČVUT Fakultě stavební. Na University of New York in Prague pak získal titul Masters of Law. Od roku 2005 do roku 2006 působil v pozici referenta na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnoval programovému financování. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2006. 

V roce 2008 se stal ředitelem odboru podnikání a investic MPO. V letech 2013 - 2014 byl generálním ředitelem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2014 vedl odbor podpory MSP MPO. Do funkce náměstka Sekce fondů EU a digitální ekonomiky byl jmenován 1. února 2018; dnem 1. února 2019 byl změněn název na Sekci fondů EU. Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem dvou vysokoškolských rad.


Kontakty

E-mail: piecha@mpo.cz
Linked-in: http://linkedin.com/in/marian-piecha-83767552


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.