Dr. Konstantinos Rigopoulos

manažer ve společnosti Thracean Gold Mining v Řecku

Dr. Konstantinos Rigopoulos (PhD, Nyenrode Business Universiteit) pracuje v průmyslu jako manažer ve společnosti Thracean Gold Mining v Řecku a vyučuje strategii digitální komunikace a sociální média na univerzitě Neapolis University Pafos. 

Kromě svých specializovaných přednášek o společenské odpovědnosti podniků a krizovém managementu na mnoha univerzitách v Evropě (Università Bocconi, University of Greenwich, Nyenroden Business Universiteit, Inseec U. a Democritus University) má Dr. Rigopoulos v oboru hluboké zkušenosti I z pozice generálního ředitele a manažera společenské odpovědnosti. Jeho výzkum se zaměřuje na společenskou odpovědnost podniků, krizové řízení a také na důvěru ve vztahy mezi zákazníky a dodavateli. Jeho práce byla publikována v titulu Sales Expert i v příslušných akademických učebnicích; v současné době probíhá vyhodnocení v titulu Industrial Marketing Management; a také působí v Evropské akademii marketingu.


Kontakty

E-mail: k.rigopoulos@nup.ac.cy
Linked-in: https://gr.linkedin.com/in/konstantinosrigopoulos


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.