Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, partner ve společnosti TARPAN Partners

Ing. Michal Kuděj působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

V praxi se specializuje na firemní finance a restrukturalizační procesy. Od roku 1991 se věnoval řadě činností, působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací, věnoval se také obchodování na kapitálovém trhu a investicím do nových projektů. V poslední době se podílel na významných restrukturalizačních projektech, a to jak v insolvenčním řízení, tak i mimo něj. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Jako člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí na výuce předmětu Manažerské finance a předmětů v rámci vedlejší specializace Turnaround management. Je autorem řady odborných publikací.


Kontakty

E-mail: michal.kudej@vse.cz
Linked-in:


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.