JUDr. Martin Froněk

advokát na pozici counsel v pražské kanceláři Dentons

Martin Froněk je advokátem na pozici counsel v pražské kanceláři Dentons s více než 8 lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má zkušenosti se zastupováním věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních i mimosoudních restrukturalizacích.

Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů. Rovněž pravidelně zastupuje finanční instituce jako poškozené strany v trestních řízeních, věnuje se i obhajobě právnických osob.

Martin nastoupil do Dentons v roce 2014 z pražské kanceláře White & Case, kde byl po dobu tří let advokátním koncipientem. V roce 2011 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 rovněž získal titul doktora práv. Od roku 2016 je zapsán jako advokát u České advokátní komory.

Martin externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Martin hovoří česky a anglicky.


Kontakty

E-mail: martin.fronek@dentons.com
Linked-in: https://cz.linkedin.com/in/martin-fron%C4%9Bk-7695a31b


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.