JUDr. Martin Froněk

lokální partner v advokátní kanceláři White&Case

Lokální partner v advokátní kanceláři White&Case s více než devíti lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má bohaté zkušenosti při zastupování věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních či mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů.


Kontakty

E-mail: martin.fronek@dentons.com
Linked-in: https://cz.linkedin.com/in/martin-fron%C4%9Bk-7695a31b


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.