Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Kurz určený nejen pro insolvenční správce, po kterém budete ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování.

Finanční řízení, restrukturalizace, insolvence

Seznam termínů

Rozsah: 3 x půlden (9.00 - 13.00)

Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací - buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde). 

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • základy podnikové ekonomiky a podnikových financí,
  • rizika a jejich řízení při provozu podniku,
  • hodnota podniku a vlivy na hodnotu podniku a
  • krizové řízení podniku.

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte základy podnikové ekonomiky, fungování podnikových financí, základy finančního účetnictví a finanční analýzy, řízení finančních rizik a řízení podniku v krizi. Dále se seznámíte se základní přístupy k hodnotě podniku, stanovením hodnoty podniku a také se naučíte rozumět časové hodnotě peněz – základnímu kritériu při hodnocení investic. Lektoři vám také přednesou základy krizového řízení a klíčové aspekty řízení podniku v krizi a její překonání se zaměřením na řízení podniku v úpadku. Všechna témata jsou doplněna příklady z praxe a cvičnými testy.


Komu je kurz určený?

Kurz je určen zejména pro insolvenční správce se zvláštním oprávněním, advokáty se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenční soudce a další zainteresované osoby.


Program kurzu

Kurz je rozdělen do tří částí, každé části je věnováno jedno dopoledne, a to od 9:00 do 13:00 hodin.

Část 1 (13. 2. 2024)

1. Podnik a jeho obchodní podstata, obchodní model podniku.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku.

3. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow, výkonnost podniku.

4. Investiční činnost podniku.

Část 2 (14. 2. 2024)

5. Finanční účetnictví.

6. Finanční analýza.

7. Pracovní kapitál a jeho financování.

8. Peněžní cyklus a řízení nepeněžních složek pracovního kapitálu.

Část 3 (15. 2. 2024)

9. Řízení finančních rizik a finanční deriváty.

10. Schopnost další existence podniku (going concern).

11. Finanční plánování.

12. Hodnota podniku.

13. Krize podniku a krizové řízení.


Lektoři kurzu

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Ing. Michal Kuděj působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako lektor v rámci Justiční akademie, kde přednáší kurzy zaměřené na řízení podniku v krizi. Je členem expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.


Garant kurzu


Co je v ceně?

Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, studijní materiály.

Potřebujete poradit?

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Nevyhovují vám naše vypsané termíny?
Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.

Více informací o kurzech na míru.

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.